English

מיזוגים ורכישות

עסקאות מיזוג ורכישה הינן מתחומי הליבה של משרדנו. משרדנו הוביל עסקאות מיזוג ורכישה מגוונות בתעשיות ובענפי פעילות שונים ומגוונים, במסגרתן ייצגנו הן רוכשים והן חברות מטרה בתאגידים שונים בשוק המקומי ובעסקאות גלובאליות.

  

צוות המשרד מביא עימו ניסיון ויכולות מקצועיות גבוהות בעסקאות מיזוג ורכישה הכוללים עריכת בדיקת נאותות מורכבות, ניהול משאים ומתנים כמו גם מתן יעוץ להנהלת החברות המעורבות, דירקטוריונים ובעלי המניות בנושאים רלוונטיים לעסקאות אלה בתחום דיני ניירות ערך, דיני עבודה, הגבלים עסקיים, קניין רוחני  וכיוב'.

 

 

 

דף הבית       |      צור קשר

Powered by Artvision | Truppo Websites