English

פירוק מרצון

לאחרונה יצאה רשות התאגידים במבצע אכיפה נרחב כנגד חברות ונושאי משרה בחברות אשר לחובתם זקופים חובות בגין תשלומי אגרת חברות משנים קודמות. בעלי מניות ומנהלים בחברות טועים לחשוב שהפסקת פעילותה העסקית של חברה, די בה כדי לעצור את חובת תשלום האגרה השנתית העומדת על כ 1,400 ש"ח לשנה, אלא שחובות אלה מצטברים לכדי סכומים בלתי מבוטלים.

 

הליך פירוק מרצון של חברה פרטית אשר הפסיקה את פעילותה הינו הליך המוסדר בפקודת החברות, ובאופן עקרוני הינו הליך פשוט, מהיר ואינו כרוך בעלויות גבוהות. במסגרת זו, חברה המעוניינת להכנס להליך של פירוק מרצון והעומדת בתנאים הקבועים בדין עשויה אף לזכות בתנאים מסויימים בפטור מתשלום חובות אגרה קיימים ואף עבור שנים עברו.

 

משרדנו בעל ניסיון עשיר בביצוע הליכי פירוק מרצון עבור חברות רבות אשר ביקשו להכנס להליכי פירוק מרצון ועורכי הדין במשרדנו המתמנים כמפרקים לחברות אלה מיומנים בביצוע הליכי הפירוק ובהשגת הפטורים מתשלום אגרת חברות (בכפוף לקיום התנאים על פי דין).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-7914700.

 

 

דף הבית       |      צור קשר

Powered by Artvision | Truppo Websites