English

דיני בריאות

למשרדנו מיומנות ייחודית וניסיון עשיר בתחום שירותי הבריאות ונושאי סל הבריאות על היבטיהם השונים. מחלקת דיני הבריאות במשרדנו עוסקת, בין היתר, בהתדיינות משפטיות שונות בנושאי סל הבריאות בנושאים פרטניים ועקרוניים בתחום דיני הבריאות במסגרת עתירות מנהליות ועתירות לבית המשפט העליון ביושבו כבג"צ ובנושאים המשיקים לסל הבריאות.

 

משרדנו משמש מזה שנים לא מעטות כיועץ המשפטי של אחת מקופות החולים הגדולות בישראל, של רשת מרפאות שיניים עם פריסה ארצית ומעניק ליווי משפטי לגופים העוסקים במתן שירותים פארא-רפואיים. למשרדנו ניסיון רב ביעוץ משפטי במאבקים ציבוריים בתחום הבריאות והמשרד לקח חלק פעיל בהליכי חקיקה הנוגעים לתחום שירותי בריאות ורפואת שיניים.

 

 

דף הבית       |      צור קשר

Powered by Artvision | Truppo Websites