English

קניין רוחני

הקניין הרוחני מהווה נכס חשוב ורב ערך בידי בעליו והינו חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית של חברות ותאגידים. יותר ויותר חברות מבינות כיום כי מיצוי יעיל של זכויות קניין רוחני דורש תשומת לב מיוחדת למגוון רחב של אספקטים בתחום ההגנה על נכס זה ואכיפת זכויות בעלי הקניין הרוחני לסוגיו כנגד הפרות על ידי צדדים שלישיים, ובכלל זה גם בתחום דיני הרשת (אינטרנט).


מתוך הבנה זו, מעניקה מחלקת הקניין הרוחני במשרדנו ליווי וייעוץ משפטי מקיף בכל האספקטים של תחומי הקניין הרוחני החל מהליכי הרישום והגנה על פטנטים, סימני מסחר, מתן יעוץ, הנחיה וליווי משפטי מקיף בנושא סודות מסחריים וזכויות יוצרים וכן באכיפת זכויות בעלי הקניין הרוחני במקרים של זיופים, הברחות, הפרות הסכמי שימוש ורשיונות ושימוש שלא כדין בזכויות בעלי הזכות.


במסגרת פעילות המחלקה, מקיים המשרד קשר רציף ושיתוף פעולה עם הרשויות המוסמכות להגנה על קניין רוחני כחלק מהליווי המשפטי של לקוחותיו שזכויתיהם בקניין הרוחני מופרות ומשרדנו הינו חבר פעיל בפורום לקניין רוחני של איגוד לשכת המסחר.

 

למשרד התמחות ייחודית בליווי וייעוץ מקיף למוסדות תרבות ותיאטראות מהמובילים בישראל, צלמים, יוצרים ואומנים ובעלי אתרי אינטרנט. את מחלקת הקניין הרוחני במשרדנו מוביל עו"ד דן מירקין, מהבולטים והמוערכים שבעורכי הדין בתחום הקניין הרוחני בישראל. בהליכים שונים שנוהלו עבור לקוחותינו על ידי עו"ד מירקין נקבעו הלכות חדשות, חודדו ועודכנו הלכות קיימות על ידי בית המשפט העליון בתחום זכויות היוצרים וסימני המסחר.

 

 

 

דף הבית       |      צור קשר

Powered by Artvision | Truppo Websites